Verloop van het onderzoek

Voor een nucleair geneeskundig onderzoek worden patiënten verwezen door verschillende specialisten zoals o.a. interne geneeskunde, endocrinologie, cardiologie, oncologie, orthopedie, kindergeneeskunde, of door hun huisarts. Op de dienst Nucleaire geneeskunde worden er een 40-tal verschillende onderzoeken uitgevoerd. 

Bij de meeste onderzoeken zal er eerst een radioactief product via een bloedvat toegediend worden. Dit product zal dan specifieke organen of ziektes opsporen in het lichaam. Dit duurt enkele minuten tot enkele uren en is afhankelijk van het type onderzoek. Na deze wachttijd worden er via hoogtechnologische apparatuur foto’s genomen van het lichaam. 

Na het onderzoek kijken de artsen de beelden na en wordt er een verslag opgemaakt voor de arts die het onderzoek heeft aangevraagd. Deze brengt de patiënt op de hoogte samen met de andere bevindingen van het medisch nazicht. 

Het verslag wordt bewaard in het ziekenhuis en maakt deel uit van het individuele elektronisch medisch dossier van de patiënt. Op eenvoudige aanvraag kan een andere behandelende arts steeds een kopie van dit verslag krijgen.


Nucleaire onderzoeken