Netwerk

De dienst Nucleaire Geneeskunde werkt samen met CHU Brugmann en IJ Bordet voor het uitvoeren van PET/CT onderzoeken

Voor de productie van PET radiofarmaca is er een productiecentrum ‘Brussels Imaging Pharmacy’ in het ziekenhuis dat samen met IJ Bordet en ULB Erasme wordt uitgebaat. 

Met IJ Bordet is er op het gebied van onderzoek een nauwe samenwerking voor de ontwikkeling van nieuwe radionuclide therapieën.