Aan de slag met DycoFlow

Om u te ondersteunen bij het gebruiken van DycoFlow voorzien we verschillende instructievideo's en een uitgeschreven handleiding.

De instructievideo's worden onderverdeeld in 2 categorieën:

 1. De algemene instructievideo's waarbij de basisprincipes van de indieningsprocedure via DycoFlow worden toegelicht. Deze video's worden nog onderverdeeld in categorieën op basis van de status in het indieningsproces.
   
  1. Project indienen bij het Centraal Studieloket
  2. Project doorgestuurd ter beoordeling naar de CME
  3. Green light
  4. Indienen van amendementen, jaarverslagen, verzekeringsattest, …
 2. Tips & Tricks: Deze video's bevatten nuttige tips en meer specifieke informatie voor de gebruiker. Deze werden onderverdeeld in verschillende thema’s.
  1. Adviesaanvraagformulier
  2. Mapjes
  3. CTR pilot-studies
  4. Supporting departments
  5. Efficiënt werken aan uw project
  6. Project codes & status

Algemene instructievideo's

1. Project indienen bij het Centraal Studieloket

Project aanvragen

In deze video wordt uitgelegd op welke manier een project moet worden aangevraagd bij het Centraal Studieloket, zodat het CS dit project kan aanmaken in DycoFlow.
 

Terug naar boven

Aanmelden en paswoord

In deze video wordt uitgelegd op welke manier de gebruikers zich kunnen aanmelden in DycoFlow en hoe het paswoord kan worden gewijzigd.
 

Terug naar boven

Adviesaanvraagformulier

In deze video wordt uitgelegd hoe de submitter het adviesaanvraagformulier voor de studie moet vervolledigen en kan doorsturen ter handtekening door de PI en Head of Department van de studie.
 

Terug naar boven

Ondertekening PI HD

In deze video wordt uitgelegd op welke manier de PI en Head of Department van de studie het adviesaanvraagformulier moeten ondertekenen.
 

Terug naar boven

Opladen documenten

In deze video wordt uitgelegd hoe de verschillende documenten nodig voor de studie (bv. Protocol, Informed Consent Forms, vragenlijsten, ..) moeten worden opgeladen in DycoFlow bij het project.
 

Terug naar boven

Project terug bij submitter

In deze video wordt uitgelegd welke acties moeten worden ondernomen indien het Centraal Studieloket nog opmerkingen heeft bij het dossier.
 

Terug naar boven

2. Project doorgestuurd ter beoordeling naar de CME

Adviezen

In deze video wordt uitgelegd waar de adviezen van de CME kunnen worden teruggevonden in DycoFlow en welke acties moeten worden ondernomen bij een voorlopig advies.
 

Terug naar boven

3. Green light

Green light

In deze video wordt uitgelegd op welke manier de PI van de studie het Green Light -document moet ondertekenen.
 

Terug naar boven

4. Indienen van amendementen, jaarverslagen, verzekeringsattest, …

Continuing review

In deze video wordt uitgelegd op welke manier amendementen, jaarverslagen, safety reports, nieuwe verzekeringsattesten, audit reports, contracten, toevoegingen van nieuwe sites en end of trial notifications moeten worden ingediend bij de CME.
 

Terug naar boven


Tips & tricks

1. Adviesaanvraagformulier

Volgende zaken worden toegelicht:

 • Welke reden moet worden aangeduid indien u als PI of Head of Department het adviesaanvraagformulier wil ondertekenen? Dit is afhankelijk van uw rol binnen het project (PI of Head of Department).
 • Welke acties de submitter moet ondernemen wanneer het adviesaanvraagformulier wordt teruggestuurd door de PI of Head of Department van de studie.
 • Op welke manier de PDF-versie van het adviesaanvraagformulier kan worden geraadpleegd in DycoFlow.
   

Terug naar boven

2. Mapjes

Volgende zaken worden toegelicht:

 • Het verschil tussen een mapje 'Set not applicable' of 'Applicable' wordt hier nog eens in detail uitgelegd.
 • Hoe een mapje terug 'Set applicable' kan worden gezet, indien nodig.
 • Hoe een mapje terug 'Set incomplete' kan worden gezet, indien nodig.
 • Op welke manier de opmerkingen van het  CS moeten worden beantwoord.
   

Terug naar boven

3. CTR pilot-studies

Volgende zaken worden toegelicht:

 • Op welke manier het light dossier moet worden ingediend in geval van een goedkeuring via de CTR pilot.
   

Terug naar boven

4. Supporting departments

Volgende zaken worden toegelicht:

 • Op welke manier de supporting departments (apotheek, labo, ...) kunnen worden toegevoegd aan het project.
   

Terug naar boven

5. Efficiënt werken aan uw project

Volgende zaken worden toegelicht:

 • Op welke manier vanuit de mail naar het project kan worden gegaan in DycoFlow.
 • Op welke manier u een project kan zoeken of filteren in DycoFlow.
 • Op welke manier u een project kan openen in een apart tabblad.
 • Op welke manier u een project kan instellen als favoriet.
   

Terug naar boven

Project codes & status

Volgende zaken worden toegelicht:

 • Waar het EC-nummer van de studie kan worden geraadpleegd in DycoFlow.
 • Op welke manieren de projectstatus van het project kan worden geraadpleegd.
 • Op welke manier u de status van de submapjes kan raadplegen (de status van uw ingediende documenten).
   

Terug naar boven


< Terug