Eindverslag

Are ICSI men and women at risk for infertility and/or cardiometabolic morbidity? - Belva Florence

ICSI is een meer invasieve techniek dan een standaard in-vitro behandeling en was initieel ontwikkeld voor koppels met mannelijk-gerelateerde onvruchtbaarheid. De opvolging van kinderen geboren na toepassing van deze ICSI-techniek is belangrijk omdat er weinig gegevens zijn over hun gezondheid op langere termijn. Studies tonen aan dat kinderen geboren na een vruchtbaarheidsbehandeling een hoger risico hebben op minder gunstige vetverdeling en hoge bloeddruk tijdens de puberteit; over hun risico op onvruchtbaarheid is weinig bekend.

In dit project bestudeerden we de gezondheid van 18-jarige mannen en vrouwen die geboren werden na ICSI omwille van minder goede sperma-parameters bij hun vader.

Lichaamsvetverdeling was vergelijkbaar tussen 126 jongvolwassenen geboren na ICSI en 133 controles uit de algemene bevolking. Gemiddelde waarden van cholesterol, vetten, insuline en bloeddruk waren ook vergelijkbaar tussen de ICSI groep en de controles. Enkel bij ICSI mannen, niet bij vrouwen, werden lagere waarden van het HDL-cholesterol (‘’het goede cholesterol”) gemeten. Andere kenmerken van het metabool syndroom, een geheel van verschijnselen die gepaard gaan met een verhoogd risico op hart- vaatziekten en diabetes, waren vergelijkbaar tussen de jongvolwassenen geboren na ICSI en de controles, wat geruststellend is.

Wat betreft het risico op eigen onvruchtbaarheid, stelden we vast dat jonge mannen geboren na ICSI minder (beweeglijke) zaadcellen hadden dan mannen uit de gewone populatie. De gemiddelde waarden van hormonen die belangrijk zijn voor de voortplanting waren vergelijkbaar tussen beide groepen mannen. Bij jonge vrouwen geboren na ICSI werden vergelijkbare waarden van voortplantingshormonen en aantallen eicellen in de eierstokken vastgesteld ten opzichte van controles.

< Terug