Eindverslag

Nanobody based targeted radionuclide therapy amplified with Cherenkov luminescence activated photodynamic therapy - Debie Pieterjan

De eerste fase van het project was de synthese van het Chlorin E6-glucoseconjugaat. Daarna werden celstudies uitgevoerd om de concentratieafhankelijke opname van het conjugaat in kankercellen te bestuderen. 

Om dit te combineren met het door radionucliden geactiveerde nanobody, moest eerst een biodistributie studie worden uitgevoerd met de nieuwe 90Y-gelabelde anti-HER2 molecule. Dit toonde een verwacht biodistributiepatroon aan en opende de weg naar de eindfase van het project.

Ten gevolge van de COVID-pandemie bood de 90Y-leverancier dit radionuclide echter permanent niet langer aan, zodat er geen geschikt alternatief meer was. Dit betekende het einde van de voortgang van het project in het kader van de Willy Gepts-financiering.

< Terug