Eindverslag

Psychosocial support during pregnancy in vulnerable women. Randomised controlled trial measuring the effects on the routine antenatal care trajectory and perceived pscyhosocial stress - Beeckman Katrien

Prenatale zorg is belangrijk in de preventie van complicaties en morbiditeiten op korte en lange termijn. Psychosociaal kwetsbare zwangere vrouwen hebben een verhoogd risico op een minder goede outcome en hebben vaak ook een suboptimaal zorgtraject. Het UZ Brussel startte daarom een ondersteuningsprogramma.

Alle vrouwen die zich aanmelden op de prenatale consultatie werden gescreend naar sociale kwetsbaarheid. Kwetsbare zwangeren worden naar het programma doorverwezen waarbij ze opgevolgd worden door een vroedvrouw en 4 bijkomende sociale consulten bij Kind&Gezin en een huisbezoek krijgen. Tijdens deze consultaties gaat aandacht naar de baby, de vrouw, het ouderschap en de context. Aan deelnemende vrouwen werd gevraagd een aantal vragenlijsten rond psychosociaal welzijn en tevredenheid met de zorg in te vullen op een 3 tal momenten in de zwangerschap. Informatie over zorggebruik werd uit het dossier geëxtraheerd.

Van alle 12 751 vrouwen die tussen april 2015 en augustus 2020 in het UZ Brussel bevielen werd de screening ingevuld bij 3543, van hen bleek 1127 kwetsbaar. 560 vrouwen namen deel aan het ondersteuningsprogramma, 154 ervan namen deel aan de studie. Het ondersteuningsprogramma had geen invloed of de kans op depressie of het aanwezige sociale netwerk. Kwetsbare zwangeren in het programma blijken wel significant meer tevreden met de verkregen zorg vergeleken met deze die niet in het programma zaten(p=0.009). Kwetsbare zwangeren in het programma hadden vaker een optimaal zorg traject vergeleken met kwetsbare zwangeren zonder programma (<0.001). Een meer algemene screening zou het aantal vrouwen dat kan profiteren van dit ondersteuningsprogramma verhogen en rijkere data opleveren. 

< Terug