Studie met medical devices

Als een klinische studie wordt uitgevoerd met een medisch hulpmiddel zonder CE-markering of met een medisch hulpmiddel met CE-markering, maar gebruikt voor een andere indicatie dan dewelke die reeds geaccepteerd is, moet er naast het advies  van de Commissie Medische Ethiek  ook een advies gevraagd worden bij de Overheid (FAGG). 

< Terug