Wie betaalt het wetenschappelijk onderzoek?

De vraag van onderzoekers om fondsen voor wetenschappelijk onderzoek is veel groter dan het beschikbare geld. Daarom moeten onderzoekers een groot aantal uiteenlopende bronnen aanboren om hun onderzoek te kunnen doen, zelfs al kan het belangrijk zijn voor de genezing van patiënten. De financiële middelen kunnen afkomstig zijn van verschillende bronnen:

De overheid

Een veel aangeboorde bron is bijvoorbeeld het Vlaamse Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO). Ook andere wetenschappelijke fondsen en de Europese Unie stellen middelen ter beschikking.

De bedrijfswereld

Een farmaceutisch bedrijf kan bijvoorbeeld een klinisch onderzoeksproject financieren omdat het hoopt dat het zal leiden tot een geneesmiddel dat het na het onderzoek zal kunnen laten registreren en dat door de sociale zekerheid zal worden terugbetaald. Op die manier kan het bedrijf het geïnvesteerde bedrag terugverdienen.

De universiteit en het ziekenhuis zelf

Een voorbeeld is het zogenoemde Wetenschappelijk Fonds Willy Gepts dat jaarlijks specifieke onderzoeksprojecten financiert. 

Schenkers

Mensen en organisaties kunnen een schenking of gift doen aan het UZ Brussel en dat voorbestemmen voor een specifiek onderzoeksdomein. Vaak doen ze dat uit dankbaarheid voor de zorg die ze zelf in het UZ Brussel kregen. Info daarover vindt u op de website van de UZ Brussel Foundation.

< Terug