COMEDI Studie

Verbetering van visuele kwaliteit bij combinatie van twee verschillende intra-oculaire lenzen na cataractingreep?

Hoofdonderzoeker: Dr. Karolien Termote

Door vertroebeling van de ooglens, een cataract ook wel staar genoemd, kan het zicht geleidelijk achteruitgaan. Om dit te verhelpen, kan een cataractoperatie worden uitgevoerd. Een standaard cataractoperatie bestaat erin de troebele ooglens te vervangen door een nieuwe kunstlens die in het oog geplaatst wordt. Deze ingreep gebeurt onder lokale verdoving met oogdruppels. 

De standaard monofocale kunstlens zorgt ervoor dat men voor één afstand scherp kan zien en voor het lezen van dichtbij een leesbril nodig heeft. De EDOF en multifocale kunstlenzen daarentegen maken het mogelijk om ook van nabij beter te lezen. Bij een EDOF-kunstlens zal men echter nog steeds een leesbril nodig hebben voor de allerkleinste letters. Bij multifocale kunstlenzen kan men over alle afstanden zien maar worden vaak visuele bijwerkingen waargenomen zoals halo’s rond lichtbronnen en verminderd contrast in duistere omstandigheden.

Doel van de studie

Voor dit onderzoek wensen wij de combinatie van een monofocale en EDOF-kunstlens te vergelijken met een standaard cataractingreep waar twee monofocale kunstlenzen geïmplanteerd worden. Onderzoek toont aan dat EDOF-kunstlenzen een betere visuele ervaring geven door ook een functioneel zicht voor nabij te geven. Door in één oog een EDOF-kunstlens te laten implanteren, verwachten wij gelijkaardige resultaten in vergelijking met beiderzijdse EDOF-kunstlenzen. Het onderzoek gebeurt middels een gerandomiseerde studie waarvoor patiënten die instemmen om deel te nemen aan deze studie, willekeurig ingedeeld worden in één van beide groepen: beiderzijds monofocale kunstlenzen of de EDOF- en monofocale kunstlens combinatie. 

https://clinicaltrials.gov/study/NCT06002399