Onderzoek

Ons onderzoek varieert van translationeel tot klinisch onderzoek. De focus van ons bench-to-bedside translationeel onderzoek ligt momenteel op alternatieven voor conventionele hoornvliestransplantatie. Met een wereldwijd tekort aan beschikbaar donorweefsel voor hoornvliestransplantatie is er een dringende behoefte om alternatieven voor transplantaten te ontwikkelen. Het kweken van corneale endotheelcellen op bio-engineered celdragers biedt de mogelijkheid om corneale transplantaten te ‘bouwen’ in het lab. Met nationale en internationale samenwerkingspartners brengen we de expertise samen om de bio-engineered transplantaten verder te optimaliseren voor klinische toepassingen.

De focus van ons klinisch onderzoek ligt op het vergelijken van de uitkomsten van momenteel beschikbare voorkeursbehandeling en op het vergelijken van standaardbehandelingen met nieuwe behandelopties. Het lopende BEST CORNEA-onderzoek is momenteel het grootste gerandomiseerde klinische onderzoek waarin de van de twee standaard endotheel keratoplastiektechnieken Descemet-membraan endotheelkeratoplastiek (DMEK) en Descemet-stripping geautomatiseerde endotheelkeratoplastiek (DSAEK) worden vergeleken voor een breed scala aan chirurgische indicaties. In een ander project richten we ons samen met internationale samenwerkingspartners op het verbeteren van epitheliale wondgenezing na refractieve procedures om pijn en ongemak voor patiënten na deze procedures te minimaliseren. Voor cataractpatiënten onderzoeken we mogelijkheden om de brilonafhankelijkheid te verbeteren en tegelijkertijd optische bijwerkingen te minimaliseren door nieuwe lenscombinaties te evalueren.