Klinische Studies

De dienst Oogheelkunde van het UZ Brussel is betrokken bij meerdere klinische studies. Het is mogelijk dat u wordt gevraagd om hieraan deel te nemen. Dit gebeurt altijd op volledig vrijwillige basis.

Als u interesse heeft om deel te nemen of meer wilt weten over lopende onderzoeken, neem dan contact op met onze oogartsen. 

In de navigatie hiernaast kan u een overzicht terugvinden van de lopende studies. Deze website geeft enkel informatie van algemene aard. Niet alle mogelijke technieken, toepassingen en risico’s zijn er in opgenomen. Volledige informatie, aangepast aan de situatie van elke patiënt, wordt door de arts / de betrokken medewerker verstrekt.