Echografie

Een echografie werkt met geluidsgolven zoals de sonar van een boot. Het UZ Brussel beschikt over specialisten voor echografie van:

  • De buik
  • Bloedvaten
  • Spieren
  • Klieren
  • Botten

De echografie wordt vaak toegepast bij zwangerschappen en onderzoek van het hart bij de dienst Cardiologie.

Lees verder onder de foto.

Verloop

Het onderzoek is totaal onschadelijk. Er wordt gel op de betrokken lichaamsregio gewreven. Met een sonde wordt het te onderzoeken lichaamsdeel in beeld gebracht. Dit onderzoek is eenvoudig uit te voeren maar vraagt van de specialist veel expertise in de anatomie en ziekte van elke regio.