Magnetische resonantie (MRI)

Magnetische resonantie (MRI) levert 3D-informatie en -beelden op van het te onderzoeken lichaamsdeel. De beelden zijn het resultaat van de interactie van water in het lichaam en de grote magneet van het toestel. Het kan gebruikt worden voor het hele lichaam en alle weefsels van het lichaam kunnen ermee zichtbaar worden gemaakt. Een MRI is een courant onderzoek en wordt steeds meer gebruikt bij de diagnose van aandoeningen van botten, organen en hersenen.

Magnetisch veld

MRI werkt met een heel sterk magnetisch veld. Het onderzoek is helemaal onschadelijk en pijnloos. U wordt liggend in een soort tunnel geschoven. Het is een lange, holle buis (1,5 m lang en 70 cm breed). Om correcte beelden te maken, wordt er rond de regio die wordt beoordeeld ook een ‘antenne’ geplaatst (coil) die de beeldinformatie opvangt. Opgelet: wanneer u drager bent van en electro-magnetisch gestuurd apparaat (bvb. een pacemaker of een defibrillator), breng dan steeds het ID-kaartje van het apparaat mee. Meld het ook aan de MR-operator als u een lichaamsvreemd voorwerp in uw lichaam heeft.

Lees verder onder de foto.

Duurtijd

Het onderzoek duurt 30 tot 90 minuten naargelang van de te onderzoeken organen.

Contraststof

Net als bij een CT-scan wordt er soms een contraststof (gadolinium) ingespoten. Deze contraststof wordt uitgescheiden via de urine in de uren na het onderzoek. Om de contraststof snel te elimineren, moet u na het onderzoek voldoende water drinken.

Soms kunnen bij een beperkt aantal patiënten na het toedienen van de kleurstof kleine allergische reacties met huiduitslag voorkomen. Die verdwijnen echter spontaan. De kleurstof werd meer dan 20.000-maal in het UZ Brussel toegediend. Met moderne kleurstoffen zijn incidenten uiterst zeldzaam. Als toch zo’n rode uitslag merkbaar wordt, kan de u best de huisarts contacteren.

Verloop

Doordat het over magnetisme en een magnetisch veld gaat, maakt het toestel veel lawaai (kloppen). Dat kan verrassend of vervelend zijn, maar kan geen kwaad. Op uw het hoofd wordt een koptelefoon geplaatst die het lawaai dempt en waarmee met u kan worden gecommuniceerd tijdens het onderzoek. Op één toestel is een spiegelsysteem aangebracht dat u toelaat om tijdens het onderzoek naar rustgevende filmpjes te kijken die u zelf kan kiezen uit een aanbod.

Begeleiding

Sommige patiënten voelen zich wat bevangen tijdens het onderzoek. Als dat echt problematisch is, is er de mogelijkheid tot verdoving. Verdoving brengt natuurlijk risico’s met zich mee en dan kan u na het onderzoek niet onmiddellijk naar huis. Daarom geven we er de voorkeur aan om elke patiënt goed te begeleiden, te informeren en gerust te stellen en alle onderzoeken uit te voeren zonder de verdoving. Als het nodig is, kunnen de artsen u een kalmeermiddel geven. Net zoals bij alle andere onderzoeken gebeurt het onderzoek in elk geval onder direct toezicht van verpleegkundigen en artsen.

Beelden digitaal beschikbaar

De foto’s zijn na onderzoek snel beschikbaar. Ze worden digitaal doorgestuurd naar de behandelende arts samen met verslag. U krijgt na het onderzoek direct een code mee waarmee u via het internet zelf de beelden kan bekijken.