Multidisciplinair Netwerk

De netwerkprojecten zijn gebaseerd op een samenwerkingsovereenkomst tussen Reumatologie & Systeemziekten en andere diensten om multidisciplinaire raadpleging aan te bieden waarbij de reumatoloog in nauwe samenwerking met andere specialismen werkt. 

Deze netwerken zijn er voor de behandeling van: