Multidisciplinair Netwerk

De netwerkprojecten zijn gebaseerd op een samenwerkingsovereenkomst tussen Reumatologie en andere diensten om multidisciplinaire raadpleging aan te bieden waarbij de reumatoloog in nauwe samenwerking met andere specialismen werkt. 

Deze netwerken zijn er voor de behandeling van: