Aortakliniek

Patiënten met een aortaziekte, in het bijzonder aneurysmata, hebben een zeer complexe behandeling nodig. Daarom heeft het Centrum voor Hart- en Vaatziekten (CHVZ) van het UZ Brussel sinds 2008 een aparte Aortakliniek. Afhankelijk van de morfologie of vorm van het aneurysma, wordt de behandeling verricht door een hartchirurg of een vaatchirurg. In een aantal gevallen is zelfs een gecombineerde behandeling (door hart- èn vaatchirurg) nodig. In de Aortakliniek consulteren de vaat- en hartchirurg dan ook samen, op dezelfde locatie. 

Ook een slagaderbreuk of dissectie vergt een gespecialiseerde aanpak en wordt in de Aortakliniek opgevolgd. Een slagaderbreuk is een aandoening waarbij de binnenwand van de aorta zodanig beschadigd is, dat zich via een scheur bloed ophoopt tussen de binnen- en buitenwand.

Endovasculaire behandeling van een aneurysma of slagaderbreuk

De endovasculaire behandeling van een aneurysma of slagaderbreuk is de laatste decennia enorm ontwikkeld. Door het plaatsen van een stent (of endograft), kan vermeden worden dat de patiënt helemaal opengesneden moet worden.

Of een aneurysma of slagaderbreuk al dan niet op endovasulaire wijze kan behandeld worden, hangt van heel wat factoren af. Er wordt rekening gehouden met:

  • In geval van aneurysma: de vorm van het aneurysma
  • De urgentiegraad
  • De doormeter van de liesslagaders
  • De leeftijd- en het gewicht van de patiënt

Referentiecentrum voor EndoVasculaire Aneurysma Reparatie (EVAR)

Gezien de ruime expertise in de endovasculaire behandeling van het aneursyma, is het CHVZ van het UZ Brussel één van de weinige centra die deze dure stents mag plaatsen. Bovendien komen steeds complexere aneurysmata in aanmerking voor endovasculaire benadering (bijvoorbeeld, ook aneurysmata waarbij belangrijke zijtakken betrokken zijn in de aneurysmazak). De Aortakliniek van het UZ Brussel krijgt dan ook heel wat verwijzingen van omliggende centra.

Genetische screening

Familieleden van patiënten met een aneursyma komen in aanmerking voor genetische screening. Sommige aandoeningen zijn immers geassocieerd met aneursymata: syndroom van Marfan, syndroom van Ehler-Danlos.