Onderzoeken in het Vaatlabo

Enkel-Arm Index (arteriële doppler)

Via dit onderzoek wordt onderzocht of de slagaders van uw benen doorgankelijk zijn of niet. Dit kan door twee bloeddrukken, ter hoogte van de arm en de enkel, te vergelijken. Indien de bloeddruk aan de enkel beduidend lager is, dan is dit toe te schrijven aan een vernauwing in de slagader van het been.

Lees meer

Looptapijttest

Net zoals de enkel-arm index is de looptapijttest een onderzoek waarmee verstopte slagaders aan de onderste ledematen worden opgespoord. Dit onderzoek wordt uitgevoerd bij inspanning en is veel gevoeliger dan de enkel-arm index, die in rust wordt uitgevoerd. Zelfs matige vernauwingen kunnen hiermee opgespoord worden.

Lees meer

Capillaroscopie

Via dit onderzoek wordt o.a. de diagnose van wintertenen of ziekte van Raynaud gesteld.

Lees meer

Echografie

Een echografie is een niet-invasief onderzoek dat zowel de vorm van het bloedvat als de bloeddoorstroming kan visualiseren via geluidsgolven. Er wordt bij echografie geen radioactieve straling gebruikt.

Lees meer

Angiografie

Bij een angiografie wordt een beeld gemaakt van een ader of slagader. Er zijn verschillende mogelijkheden om een angiografie uit te voeren en deze hebben elk specifieke voor- en nadelen. Uw vaatchirurg zal gericht en beargumenteerd voor het éne of andere onderzoek kiezen.

Lees meer