Diabetesvoetkliniek

Wat is diabetesvoet?

Mensen met suikerziekte hebben vaak, zonder dat ze er zelf iets van voelen, wonden aan hun voeten die levensbedreigende infecties kunnen veroorzaken. Een wonde aan de voet bij een suikerzieke patiënt wordt best ernstig genomen: het is de meest frequente aanleiding voor lidmaatamputatie.

Bij de diabetespatiënt worden dikwijls sterke verkalking en vernauwing van de slagaders van het onderbeen gevonden. De vaatchirurg op de Diabetesvoetkliniek selecteert die patiënten die baat hebben bij een herstel van de bloeddoorstroming.

Oorzaak en preventie

De oorzaken van een diabetesvoetwonde zijn erg divers: zowel verstopte slagaders, gevoelsstoornissen als diepe infecties kunnen de boosdoener zijn. Op de Diabetesvoetkliniek heeft men de nodige expertise om al deze oorzaken tegelijkertijd aan te pakken. Bovendien doet men er ook veel aan preventie: er werken podologen en schoenmakers, alsook diabeteseducatoren die de patiënt vertrouwd maken met hun ziekte.

Erkende diabetesvoetkliniek

Het Centrum voor Hart- en Vaatziekten (CHVZ) van het UZ Brussel is één van de diabetesvoetklinieken die door het RIZIV worden erkend. Het CHVZ behaalde deze erkenning omdat:

  • het een voldoende groot aantal patiënten met deze zware voetpathologie behandelt
  • het de opvang, de zorg multidisciplinair organiseert
  • het permanentie ter beschikking stelt voor urgente gevallen