Overzicht gespecialiseerde behandelingen

Ballondilatatie met stentplaatsing

Een ballondilatatie is een veelgebruikte (endovasculaire) procedure om vernauwingen en verstoppingen van de bloedvaten (meestal slagaders) te behandelen. Een ballondiltatie wordt ook wel een dotterprocedure of een Percutane Transluminale Angioplastie (PTA) genoemd.

Lees meer

Verwijdering van de kalkplaat (endarterectomie)

Een endarterectomie is een klassieke operatie waarbij de arts de vernauwing in het bloedvat verwijdert door de binnenste laag van de vaatwand met de kalkplaat of plaque weg te snijden.

Lees meer

Overbrugging (bypass)

Letsels van slagaders worden bij voorkeur endovasculair behandeld. Indien een endovasculaire techniek niet mogelijk is, vormt een overbrugging een alternatief. Een overbrugging van een slagader wordt vaak een bypass genoemd. Een bypass is een omleiding langs een vernauwde of verstopte slagader

Lees meer

Endovasculaire behandeling van een aneurysma of slagaderbreuk (plaatsing van een stent of endoprothese)

Bij de plaatsing van een stent brengt de arts via de liesslagaders een niet-doorlaatbare stent in en zet deze midden in het aneurysma of de breuk vast. Zo stroomt het bloed doorheen de stent. De wand van de slagader is zo verstevigd en de kans op ruptuur of slagaderbreuk is daarmee geweken.

Lees meer

Klassieke (open) behandeling van een aneurysma of slagaderbreuk

Een klassieke open behandeling verreist het opensnijden van de buikwand, het vrijleggen van het aneursyma of de breuk, het afklemmen van deze belangrijke slagader en haar zijtakken, en vervolgens het innaaien van een synthetische, gewoven prothese waarmee de continuïteit hersteld wordt.

Lees meer

Robotchirurgie (Syndroom van Dunbar)

Via robotchirurgie worden de banden die drukken op de ingewandsslagaders losgemaakt en doorgeknipt. Zo kan er opnieuw voldoende bloed naar de ingewanden stromen.

Lees meer