Provocatietesten

Bij een vermoeden van een allergie voor voeding of medicatie kan de arts beslissen om provocatietesten te laten doen wanneer de allergie niet blijkt uit de prik- en bloedtesten.

Daarbij wordt het allergeen onderhuids ingespoten of oraal ingenomen. Dit gebeurt in gecontroleerde omstandigheden in aanwezigheid van een arts. Afhankelijk van uw situatie kan deze test in de daghospitalisatie plaatsvinden.

Provocatietesten zijn niet aangewezen bij:

  • Astma die niet onder controle is
  • Inname van beta blokkers
  • Inname van geneesmiddelen om allergische reacties te onderdrukken (antihistaminica) omdat die bij deze testen 1 week voor de testen en tijdens de testen moeten worden stopgezet
  • Zwangerschap

< Terug