Artsen

prof. dr. David Unuane
prof. dr. David Unuane prof. dr. David Unuane

prof. dr. David Unuane

Medisch coördinator volwassen Klinefelter kliniek - Kliniekhoofd Endocrinologie
Geconventioneerde zorgverstrekker

Specialisatie

 • Diabetes mellitus
 • Klinefeltersyndroom
 • Bariatrische heelkunde bij diabetes
 • Schildklierziekten en infertiliteit
 • Hypofyse
 • Bijnierziekten

Over prof. dr. David Unuane

Prof. dr. David Unuane behaalde zijn diploma geneeskunde aan de Vrije Universiteit Brussel in 2002. Nadien genoot hij zijn opleiding tot internist en endocrinologie aan het Universitair Ziekenhuis Brussel. Sinds 2008 is hij staflid op de dienst endocrinologie en diabetologie. In 2017 legde hij zijn doctoraatsthesis af getiteld "Female infertility - The role of thyroid autoimmunity in assisted reproductive technology".
Binnen de diabetologie heeft hij een grote interesse in specifieke zorg voor professionele en recreatieve sportbeoefenaars met diabetes, diabetes bij jongvolwassenen, mucoviscidose gerelateerde diabetes en metabole (bariatrische) heelkunde bij diabetespatiënten. David Unuane is daarnaast actief boardmember van de Belgian Thyroid Club en reviewer van diverse medische tijdschriften. Hij begeleidt studenten en artsspecialisten in opleiding in hun klinische en wetenschappelijke opleiding.

Wetenschappelijk onderzoek

 • Endocrine disorders and female infertility. Best Practice and Research Clinical Endocrinology and Metabolism. 2011 25(6):861-873
 • Thyroglobulin autoantibodies: is there any added value in the detection of thyroid autoimmunity in women consulting for fertility treatment? Thyroid. 2013 23(8):1022-8
 • Female infertility: do we forget the thyroid? J Endocrinol Invest. 2015 38(5):571-4
 • Impact of thyroid autoimmunity on cumulative delivery rates in in vitro fertilization/intracytoplasmic sperm injection patients. Fertil Steril. 2016 106(1):144-150
 • Impact of thyroid autoimmunity in euthyroid women on live birth rate after IUI. Hum Reprod. 2017 32(4):915-922

Arts-specialisten in opleiding

In een universitair ziekenhuis kunnen ervaren arts-specialisten worden bijgestaan door arts-specialisten in opleiding (ASO). Dat zijn afgestudeerde artsen die zich verder specialiseren.

Wat betekent dat voor u?