Patiëntenplichten

In een goede relatie weet u wat u aan elkaar hebt. Dat is ook zo tussen zorgverstrekker en patiënt. Om u de best mogelijke behandeling en verzorging te kunnen bieden, gaan patiëntenrechten hand in hand met een aantal plichten.

Goede afspraken

Goede afspraken zorgen voor vertrouwen en openheid:

 • Toon respect voor uw zorgverlener
 • Geef juiste en volledige informatie
 • Respecteer het ziekenhuisreglement
 • Respecteer het ziekenhuismateriaal
 • Respecteer de privacy van andere patiënten

Fotograferen en filmen in het UZ Brussel

Om de privacy van patiënten, bezoekers en medewerkers, … te respecteren en de zorgverlening niet in het gedrang te brengen, zijn er regels voor het maken van foto’s, film- en geluidsopnames.

Vraag altijd toestemming

 • U mag foto’s, film- en geluidsopnames maken van uzelf in het ziekenhuis zolang er geen andere personen herkenbaar te zien of te horen zijn.
 • Indien u opnames maakt waarin anderen herkenbaar zijn, moet u altijd toestemming vragen. U legt ook uit waarvoor u de opname zal gebruiken.
 • U gebruikt de opname enkel voor datgene waarvoor u toestemming kreeg. Dit geldt ook voor het delen van de opname (vb. via sociale media).
 • De toestemming moet schriftelijk gebeuren, tenzij de praktijk dit onmogelijk maakt.
 • Als iemand weigert of geen toestemming geeft, mag u geen foto, geluids- of filmopnames van die persoon maken.

Wat mag niet?

 • U mag geen foto’s of opnames maken van minderjarigen, tenzij u toestemming heeft van de ouders.
 • U mag geen foto of video maken van personeelsbadges, panelen of schermen met foto’s van patiënten of medewerkers.
 • Maak geen opnames van computerschermen of van het patiëntendossier. U kunt uw eigen medisch dossier steeds raadplegen via het UZ Brussel patiëntenportaal.