Wat doet u na uw opname in het ziekenhuis?

Geef uw eerlijke mening

 • Na uw opname kan u gevraagd worden om een evaluatieformulier in te vullen. Uw mening helpt het ziekenhuis om de zorg verbeteren.
 • U kan uw mening ook online geven.

Praktisch

 • Is een vervolgafspraak nodig? Plan die dan meteen in.
 • Heeft u een afwezigheidsattest nodig voor uw werk? Vraag uw arts om dit voor u te schrijven.
 • Vraag wie u kan opbellen als u achteraf een probleem of complicatie ondervindt. Vraag een telefoonnummer.
 • Een afschrift van uw patiëntendossier kan u digitaal (gratis en sneller) of op papier (betalend en trager) opvragen. 

Uw herstel

 • Uw arts kan u vertellen waarop u moeten letten als u het ziekenhuis verlaat. Moet u rusten? Mag u bewegen? Moet u uw voedingsgewoontes aanpassen? Heeft u thuis hulp nodig?
 • Uw arts kan u ook vertellen of u blijvende effecten heeft na de ingreep.
 • Soms is het nodig om uw levensstijl te veranderen. Dit is niet eenvoudig, maar vaak kan u hiervoor een beroep doen op gespecialiseerde hulp. Uw arts kan u daarbij op weg helpen.

Krijgt u medicatie mee naar huis?

 • Vraag de arts of verpleegkundige tot wanneer u de medicatie moet innemen, op welk moment van de dag en hoe vaak.
 • Verander uw medicatieschema niet zonder overleg met de arts. Volg de instructies over het tijdstip en de hoeveelheid. Als u geneesmiddelen niet correct inneemt, kan dat gezondheidsproblemen veroorzaken.
 • Vraag een voorschrift voor de medicatie die u thuis moet innemen.
 • U kan ook vragen of er andere medicijnen mogelijk zijn.

< Terug