Steriele bereidingen

Steriele bereidingen voor gehospitaliseerde patiënten

Bepaalde bereidingen (medicatie die speciaal bereid wordt en dus niet voorverpakt is) moeten steriel zijn omwille van de risicovolle toedieningsweg. Dit is het geval voor oogdruppels, intraveneuze antibiotica therapieën, intracaverneuze en intraveneuze spuitjes, …

Om het risico op besmetting met partikels of microben zo minimaal mogelijk te houden, wordt voor die bereidingen voor de gehospitaliseerde patiënten in de interne ziekenhuisapotheek een specifieke bereidingsmethode toegepast.

Steriele bereidingen voor niet-gehospitaliseerde patiënten

Heeft u steriele bereidingen nodig voor toediening buiten het ziekenhuis, dan moet u deze laten bereiden door een publieke apotheek.

Indien het voorschrift niet kan uitgevoerd worden in een publieke apotheek, kan de interne ziekenhuisapotheek een uitzondering maken voor de bereiding, op voorwaarde dat:

  • U een correct voorschrift bezorgt aan de interne ziekenhuisapotheek
  • U als patiënt in het UZ Brussel gekend bent

Houd voor die steriele bereidingen echter wel rekening met een wachtperiode van een week.

U kan uw voorschriften op voorhand via mail op civamail@uzbrussel.be aan de interne ziekenhuisapotheek bezorgen zodat u daarvoor geen twee keer naar het ziekenhuis hoeft te komen.

Vragen over steriele bereidingen?

Voor vragen over steriele bereidingen kan u telefonisch contact opnemen met de interne ziekenhuisapotheek via: