Thuismedicatieschema

Het is belangrijk dat u, wanneer u medicatie neemt, bij elke opname en raadpleging een recent overzicht meebrengt van uw thuismedicatie. Dit thuismedicatieschema kan u laten opstellen door uw huisarts, uw huisapotheker of uw thuisverpleegkundige.

Samen met het thuismedicatieschema kan het nuttig zijn dat u ook uw thuismedicatie meebrengt. U kan daarvoor gebruikmaken van de thuismedicatiezak. In die herbruikbare witte, plastic zak zit ook het formulier ‘Mijn thuismedicatie’. Vul de vragenlijst en medicatielijst op dit formulier zo volledig mogelijk in.

Dit is zeker nodig wanneer u op consultatie Anesthesie komt en op het moment van een ziekenhuisopname. Dit laat de zorgverlener toe het schema met u te overlopen om de juiste gegevens over uw thuismedicatie in te brengen in uw patiëntendossier.

Nog geen formulier 'Mijn thuismedicatie?'

Thuismedicatiezak ziekenhuisapotheek UZ Brussel