Ondersteuning

Sociale begeleiding

Naast de verpleegkundigen van uw afdeling, kan u ook een beroep doen op de dienst Patiëntenbegeleiding. De sociaal verpleegkundigen begeleiden u bij alle aspecten van uw ziekenhuisopname.

U kan een sociaal verpleegkundige contacteren via de verpleegkundigen van uw afdeling of rechtstreeks op telefoonnummer 02 477 88 01.

Tolken en interculturele bemiddeling

Het UZ Brussel werkt samen met een breed netwerk van tolken, ook voor Vlaamse Gebarentaal. De intercultureel bemiddelaars bieden zorgverleners en patiënten ondersteuning wanneer er omwille van taal- en culturele barrières hindernissen opduiken. 

Morele en godsdienstige begeleiding

Tijdens uw opname kan u via de verpleegkundigen op uw afdeling het bezoek vragen van een moreel consulent of van een vertegenwoordiger van één van de zeven erkende erediensten in België of het boeddhisme.