Artsen

dr. Lynn Debels

dr. Lynn Debels

Resident Maag-, darm- en leverziekten
Geconventioneerde zorgverstrekker

Specialisatie

  • Screeningsendoscopie (opsporen van maag- en darmkanker)
  • Onderzoek en behandelingen in de dunne darm met enteroscopie
  • Endoscopisch verwijderen van poliepen (voorlopers van kanker) in het maag- en darmstelsel door endoscopische mucosale resectie en endoscopische submucosale resectie
  • Endoscopische behandeling van achalasie, vertraagde maaglediging en Zenker divertikels via perorale endoscopische myotomie
  • Endoscopische behandeling van vernauwingen van het maag- en darmstelsel met dilataties en plaatsen van stents

Over dr. Lynn Debels

Dr. Lynn Debels is resident Maag-, darm- en leverziekten. Ze studeerde af als arts aan de Vrije Universiteit Brussel en werd nadien opgeleid tot gastro-enteroloog aan de Universiteit van Gent. Nadien volgde ze gedurende 2 jaar een bijkomende opleiding in de interventionele endoscopie in het UZ Gent. Tijdens deze opleiding startte ze eveneens een doctoraat onder het leiderschap van Dr. David Tate (UZ Gent) met als onderwerp de verbetering van kwaliteit in de endoscopie. Ze focust zich in de kliniek enerzijds op de opleiding in endoscopie van nieuwe gastro-enterologen en anderzijds op geavanceerde procedures binnen de endoscopie zoals het verwijderen van voorlopers van kanker.

In het kader van haar doctoraat voert ze onderzoek naar de verbetering van het opsporen van darmkanker en naar de verbetering van de kwaliteit in de opleiding van nieuwe gastro-enterologen in endoscopie.

Dr. Lynn Debels is lid van de Belgian Society of GastroIntestinal Endoscopy (BSGIE) en de European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE).


Arts-specialisten in opleiding

In een universitair ziekenhuis kunnen ervaren arts-specialisten worden bijgestaan door arts-specialisten in opleiding (ASO). Dat zijn afgestudeerde artsen die zich verder specialiseren.

Wat betekent dat voor u?