Artsen

prof. dr. Hendrik Reynaert
prof. dr. Hendrik Reynaert prof. dr. Hendrik Reynaert

prof. dr. Hendrik Reynaert

Diensthoofd Maag-, darm, en leverziekten
Gedeeltelijk geconventioneerde zorgverstrekker

Specialisatie

  • Virale hepatitis
  • Niet-alcoholische vetlever
  • Complicaties van levercirrose en leverkanker

Over prof. dr. Hendrik Reynaert

Prof. dr. Hendrik Reynaert is dienstverantwoordelijke van de dienst Maag-, darm- en leverziekten. Hij werd opgeleid tot gastro-enteroloog aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de Yale University in New Haven, CT, Verenigde Staten. Hij legde zijn doctoraatsthesis af in 2004, getiteld "Somatostatin Receptor Expression by Hepatic Stellate Cells: Implications for Therapy in Chronic Liver Disease". Daarnaast is hij ook actief als hoogleraar aan de VUB waar hij de vakken fysiologie van de cel en organen, pathofysiologie van het spijsverteringsstelsel en ziekten van maag, darm en lever doceert. Verder voert prof. dr. Reynaert wetenschappelijk onderzoek uit naar leverfibrose, in samenwerking met het laboratorium Liver Cell Biology van de VUB. Boveindien is hij ‘principal investigator’ in fase I, II en III studies en is hij auteur van meer dan 100 peer-reviewed publicaties. Prof. dr. Hendrik Reynaert is lid Fellow van de American Association for the Study of Liver Diseases (FAASLD). Hij is actief bestuurslid van de Vlaamse Vereniging voor Gastro-Enterologie (VVGE) (voorzitter van 2012-2017) en de Belgian Association for the Study of the Liver (BASL) (voorzitter van 2010-2012). Hij is lid van de Belgian Society of GastroIntestinal Endoscopy (BSGIE), de European Association for the Study of the Liver (EASL), de American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD) en de American Gastroenterological Association (AGA).

Wetenschappelijk onderzoek

  • Review article: the treatment of non-alcoholic steatohepatitis with thiazolidinediones. Aliment Pharmacol Ther. 2005 22(10):897-905
  • Identifying non-alcoholic fatty liver disease among asymptomatic overweight and obese individuals by clinical and biochemical characteristics. Acta Clin Belg. 2009 64(6):483-93
  • Intensive Enteral Nutrition Is Ineffective for Patients With Severe Alcoholic Hepatitis Treated With Corticosteroids. Gastroenterology. 2016 150(4):903-10
  • The Belgian Association for Study of the Liver Guidance Document on the Management of Adult and Paediatric Non-Alcoholic Fatty Liver Disease. Acta Gastroenterol Belg. 2018 81(1):55-81
  • Prospects in non-invasive assessment of liver fibrosis: Liquid biopsy as the future gold standard? Biochim Biophys Acta Mol Basis Dis. 2018 1864(4 Pt A):1024-1036

Arts-specialisten in opleiding

In een universitair ziekenhuis kunnen ervaren arts-specialisten worden bijgestaan door arts-specialisten in opleiding (ASO). Dat zijn afgestudeerde artsen die zich verder specialiseren.

Wat betekent dat voor u?