DOTANOC PET-CT

Een DOTANOC PET-CT-scan geeft informatie over de functionele processen (PET) en de anatomie (CT) in het lichaam. De scanner onderzoekt de somatostatine receptoren in het lichaam die nuttig zijn bij het opsporen van neuro-endocrine tumoren. Bij dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van een radioactieve stof. De radioactiviteit van deze stof is minimaal, niet schadelijk en blijft slechts tijdelijk in het lichaam.

Voorbereiding

  • Dit onderzoek vraagt geen specifieke voorbereiding. U hoeft niet nuchter te zijn en u mag uw thuismedicatie gewoon nemen.
  • Verwittig de verpleegkundige als u een eerdere reactie op CT-contrastmiddel had, een verminderde nierfunctie hebt of als u geopereerd bent aan de klieren in de oksel.

Het onderzoek

Bij aankomst op de afdeling meldt u zich aan bij de balie met het voorschrift of de aanvraag van uw behandelende arts. Bij zwangerschap (of kans op zwangerschap) moet u dit steeds melden bij de balie en de verpleegkundige. Als u borstvoeding geeft, moet u de melk gedurende 12 uur afkolven en weggooien.

  1. Via een infuus wordt de radioactieve stof ingespoten.
  2. Na de inspuiting blijft u ongeveer 1,5 uur in een zetel liggen. Het is toegelaten te lezen en uw smartphone te gebruiken.
  3. Voor de beeldname dient u naar het toilet te gaan om de blaas te legen.
  4. Aansluitend worden de beelden genomen. Dit duurt ongeveer 20 à 35 minuten. Tijdens het CT-onderzoek kan een contrastproduct worden ingespoten.

Het onderzoek neemt minimaal 2,5 uur in beslag.

Het product toegediend voor het onderzoek wordt in het ziekenhuis geproduceerd. Door onvoorziene omstandigheden kan de wachttijd oplopen.

Na het onderzoek

  • Het is belangrijk om in de 48 uur, volgend op het onderzoek, voldoende te drinken (minimum 1,5 liter per dag).
  • Het resultaat van het onderzoek is niet onmiddellijk beschikbaar. De arts bekijkt de beelden en bezorgt ze nadien, samen met een verslag, aan de behandelende arts. Uw arts bespreekt de resultaten met u op een volgende consultatie.

< Terug