MIBG-scintigrafie

Een MIBG-scintigrafie geeft informatie over bepaalde ziekteprocessen in het lichaam zoals bijniermerg tumoren en/ of functiestoornissen, tumoren in het zenuwstelsel en schildkliertumoren. Bij dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van een radioactieve stof. De radioactiviteit van deze stof is minimaal, niet schadelijk en blijft slechts tijdelijk in het lichaam.

Voorbereiding

  • Dit onderzoek vraagt geen specifieke voorbereiding en u hoeft niet nuchter te zijn.
  • Mogelijks moet u bepaalde medicatie stoppen. Uw arts informeert u hierover.

Het onderzoek

  1. Bij aankomst op de afdeling meldt u zich aan bij de balie met het voorschrift of de aanvraag van uw behandelende arts. Bij zwangerschap (of kans op zwangerschap) moet u dit bij de balie en aan de verpleegkundige te melden. Als u borstvoeding geeft, moet u de melk gedurende 48 uur afkolven en weggooien.
  2. Vóór het onderzoek krijgt u 2 jodiumtabletten om de schildklier te beschermen tegen de radioactieve stof.
  3. Een uur na inname van deze tabletten wordt via een bloedvat een kleine hoeveelheid radioactieve stof toegediend.
  4. Na de toediening mag u de dienst verlaten.
  5. Eén dag (24 uur) na inspuiting wordt u op de dienst verwacht voor de eerste beeldname die ongeveer 20 minuten duurt. Eventueel wordt aansluitend een tweede beeld gemaakt van 25 minuten.
  6. Twee dagen (48 uur) na inspuiting kan u opnieuw verwacht worden voor een beeldname die ongeveer 10 minuten duurt. Eventueel wordt aansluitend een tweede beeld gemaakt van 25 minuten. Op de dag van de eerste beeldname hoort u of u hiervoor terug moet terugkomen.

Na het onderzoek

  • De dag na het onderzoek neemt u de 2 jodiumtabletten in die u van ons meekreeg.
  • Het resultaat van het onderzoek is niet onmiddellijk beschikbaar. De arts bekijkt de beelden en bezorgt ze nadien, samen met een verslag, aan de behandelende arts. Uw arts bespreekt de resultaten met u op een volgende consultatie.

< Terug