Artsen

dr. Paul Adriaensen
dr. Paul Adriaensen dr. Paul Adriaensen

dr. Paul Adriaensen

Staflid Gynaecologie
Niet geconventioneerd zorgverstrekker

Specialisatie

  • Gynaecologische chirurgie, laparoscopie, robotchirurgie
  • Uro-gynaecologie
  • Verwikkelingen in de vroege zwangerschap

Over dr. Paul Adriaensen

Dr. Paul Adriaensen is junior staflid op de dienst gynaecologie met als interesse domeinen: algemene gynaecologie, gynaecologische chirurgie en uro-gynaecologie, voornamelijk incontinentie- en prolapschirurgie met extra aandacht naar de robotchirurgie.

Hij werkt ook actief mee aan de Early-Pregnancy Assessment Unit (EPAU) voor de opvolging en behandeling van vroege zwangerschappen, EUG, miskraam en placentaretenties.


Arts-specialisten in opleiding

In een universitair ziekenhuis kunnen ervaren arts-specialisten worden bijgestaan door arts-specialisten in opleiding (ASO). Dat zijn afgestudeerde artsen die zich verder specialiseren.

Wat betekent dat voor u?