Onderzoeken algemene gynaecologie

Borstonderzoek

Borstonderzoek

Studies hebben uitgewezen dat een routine borstonderzoek niet bewezen nuttig is. De kans dat een letsel hierdoor wordt opgespoord is erg klein. Vaak wordt er op indicatie toch een onderzoek gedaan. De arts onderzoekt de borsten op onregelmatigheden, samengetrokken huid, knobbeltjes en afscheiding.

Belangrijk is dat er aanvullend een screeningsmammografie wordt aangevraagd voor:

  • Alle vrouwen tussen 50 en 69 jaar, dit om de twee jaar

    Vrouwen in deze leeftijdsgroep lopen het hoogste risico op borstkanker. Bij een mammografie wordt met een speciaal toestel een röntgenfoto van de borsten gemaakt. Kankergezwellen kunnen daardoor in een vroeg stadium worden opgespoord, nog voor een ervaren arts het bolletje zelfs maar kan voelen, waardoor de kans op volledige genezing verhoogt en de behandeling ook minder ingrijpend is en de borst kan gespaard worden. Dit onderzoek is gratis.
  • Vrouwen jonger dan 50 of ouder dan 69 jaar

    Een systematische screening wordt niet aanbevolen (omdat de kosten groter zijn dan de eventuele baten), maar het is zeker niet altijd zinloos, bijvoorbeeld bij aanwezigheid van persoonlijke of familiale risicofactoren. In zo'n geval moet uw arts de mammografie wel voorschrijven.