Artsen

dr. Charlotte Caron

dr. Charlotte Caron

Consulent Hematologie Aalsters Stedelijk Ziekenhuis
Geconventioneerde zorgverstrekker

Specialisatie

  • Autologe en allogene stamceltransplantaties

Over dr. Charlotte Caron

Dr. Charlotte Caron (U Gent 2005) voltooide haar opleiding tot internist-hematoloog in 2011. Daarna was ze gedurende 3 jaar staflid in de dienst Hematologie van het UZ Brussel. Dr. Caron maakt sedert 2013 deel uit van het BHS comité voor lymfoproliferatieve aandoeningen. In 2014 startte ze op de dienst oncologie van het ASZ Aalst, alwaar zij de behandeling van maligne en niet maligne hematologische aandoeningen voor haar rekening neemt. Voor het verrichten van autologe en allogene stamceltransplantaties is er een nauwe samenwerking met het UZ Brussel.


Arts-specialisten in opleiding

In een universitair ziekenhuis kunnen ervaren arts-specialisten worden bijgestaan door arts-specialisten in opleiding (ASO). Dat zijn afgestudeerde artsen die zich verder specialiseren.

Wat betekent dat voor u?