Artsen

prof. dr. Sébastien Kindt
prof. dr. Sébastien Kindt prof. dr. Sébastien Kindt

prof. dr. Sébastien Kindt

Klinisch staflid Maag-, darm, en leverziekten
Geconventioneerde zorgverstrekker

Specialisatie

  • Functionele maagdarmaandoeningen zoals prikkelbare darm, functionele dyspepsie, constipatie, fecale incontinentie en chronische diarree
  • Slokdarmziekten zoals reflux, dysfagie, non-cardiac chest pain
  • Voedingsgerelateerde gastro-intestinale aandoeningen zoals eosinofiele oesofagitis, voedselintoleranties en -allergieën
  • Functiemetingen zoals slokdarm- en anorectale manometrie, pH/impedantiemetingen, lactose en fructose ademtesten

Over prof. dr. Sébastien Kindt

Prof. dr. Sébastien Kindt is klinisch staflid Maag-, darm- en leverziekten in het UZ Brussel. Hij studeerde aan de KU Leuven en werd opgeleid tot gastro-enteroloog aan het UZ Leuven. Hij legde zijn doctoraatsthesis af in 2008, getiteld "Inflammation-mediated neuronal dysfunction in the upper gastro-intestinal tract". Prof. dr. Sébastien Kindt doet onderzoek naar functionele maagdarmaandoeningen.

Daarnaast is hij principal investigator in fase II en III studies, naast academische studies. Hij is bovendien auteur van meer dan 20 peer-reviewed publicaties.

Verder is hij lid van de Vlaamse Vereniging voor Gastro-Enterologie (VVGE), het Belgian Network on GastroIntestinal Regulatory Mechanisms (GIREM), de Belgian Microbiota and Helicobacter Study Group (BHMSG), de Belgian Society of GastroIntestinal Endoscopy (BSGIE), de European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE), de European Society of Neurogastroenterology and Motility (ESNM) en de European Consortium for Eosinophilic Diseases of the GI tract (Eureos). Hij is voorzitter van de Belgian Society of Neurogastroenterology and Motility (BSNM).


Arts-specialisten in opleiding

In een universitair ziekenhuis kunnen ervaren arts-specialisten worden bijgestaan door arts-specialisten in opleiding (ASO). Dat zijn afgestudeerde artsen die zich verder specialiseren.

Wat betekent dat voor u?