Colonoscopie

Wat is een colonoscopie?

Bij een colonoscopie onderzoekt de arts de binnenkant van de dikke darm met een colonoscoop (een dunne flexibele buis met een camera) die via de anus wordt ingebracht. Via een colonoscopie spoort de arts volgende onregelmatigheden op:

 • Darmpoliepen
 • Darmkanker
 • Chronische ontstekingen
 • Andere onregelmatigheden

Het onderzoek kan ook gebeuren om de oorzaak te zoeken van:

 • Aanhoudende diarree
 • Constipatie
 • Bloedverlies
 • Vermagering
 • Buikpijn
 • ...

Voorbereidende consulatie

Voor het onderzoek plaatsvindt, maakt u een afspraak met de gastro-enteroloog. Tijdens deze consultatie bespreekt de arts met u de reden van het onderzoek, uw medicijngebruik en uw medische voorgeschiedenis.

De consultatie kan doorgaan in het ziekenhuis of via teleconsultatie. Bij een teleconsultatie krijgt u een datum waarop de arts u telefonisch zal contacteren. U moet niet naar het ziekenhuis komen.

Voorbereiding van het onderzoek

 • Bespreek uw medicijngebruik: Als u medicijnen gebruikt, is het belangrijk om afspraken te maken met uw arts over hoe u uw medicijnen tijdens, voor en na de operatie moet gebruiken.

 • Een goede darmvoorbereiding is nodig om het onderzoek vlot en veilig te laten verlopen en een goede kwaliteit van het onderzoek te garanderen. Er mogen geen stoelgangresten meer aanwezig zijn.
  Neem laxeermiddelen en volg een specifiek dieet. De arts of verpleegkundige geeft u hierover meer uitleg.

 • Het onderzoek vindt in de voor- of in de namiddag plaats. Afhankelijk hiervan moet u het vervolg van de voorbereiding volgen in een eendaags of een tweedaags schema. Uw arts brengt u hiervan op de hoogte. U ontvangt een informatiebrochure waarin uitleg staat over de voorbereiding die u moet volgen. 

 

Het onderzoek

 • Voor een colonoscopie wordt u opgenomen in het daghospitaal. U verblijft daar zowel voor het onderzoek als nadien (ongeveer 90 minuten) tot de verdoving is uitgewerkt.
   
 • Het onderzoek duurt gemiddeld 30 minuten en vindt plaats in de endoscopiezaal.
   
 • Tijdens het onderzoek ligt u op de linkerzijde op een onderzoekstafel. U krijgt een infuus in de arm voor de toediening van medicatie. Tijdens het onderzoek volgen we nauwgezet uw bloeddruk en hartritme op een monitor. We meten het zuurstofgehalte in uw bloed voortdurend door een meettoestel aan uw vinger. Koos u voor diepe verdoving, dan dient een arts-anesthesist u de slaapmedicatie toe. De arts onderzoekt de binnenkant van de dikke darm met een colonoscoop die via de anus wordt ingebracht. Als het nodig is, neemt de arts een biopt (stukje weefsel) of verwijdert de arts poliepen.

Na het onderzoek

 • De arts bespreekt het resultaat van het onderzoek met u.
   
 • Als de arts u toelating geeft voor uw ontslag, mag u het ziekenhuis verlaten.
   
 • U mag niet zonder begeleiding het ziekenhuis verlaten. Door de toegediende geneesmiddelen kunnen uw reflexen nog vertraagd zijn. U mag de rest van de dag geen voertuigen besturen.

Veiligheid en risico’s

Een colonoscopie is een zeer veilig onderzoek. De combinatie van onderzoek en behandeling kan het risico op complicaties wel enigszins verhogen. Als er toch complicaties optreden, grijpt de behandelende arts meteen en adequaat in.

 • Een bloeding bij het wegnemen van poliepen/biopten kan de arts meestal onmiddellijk stoppen, zodat u er zelden gevolgen van ondervindt. De bloeding treedt zelden laat op (1 of meerdere dagen na het onderzoek). Als u toch een grote hoeveelheid bloed verliest, moet u onmiddellijk contact opnemen met de dienst Gastro-enterologie of de Spoedgevallendienst.

 • Een perforatie (scheurtje) van de darmwand komt uiterst zelden voor en kan ook meestal tijdens het onderzoek gesloten worden. In uitzonderlijke gevallen is een heelkundige ingreep nodig.

 • Het risico op een infectie is in de huidige omstandigheden zo goed als uitgesloten. We reinigen en ontsmetten de colonoscoop grondig vóór elk gebruik, volgens de wetenschappelijke en internationale normen. We nemen ook stalen af om de steriliteit te controleren.