High resolution anoscopie (HRA)

Interventionele endoscopie is een vakgebied binnen de gastro-enterologie waarbij we bepaalde aandoeningen behandelen met behulp van endoscopie. Dit betekent dat we de behandeling uitvoeren via de mond of de anus, zonder kunstmatig gemaakte openingen in het lichaam.

Volgende procedures behoren tot de interventionele endoscopie:

Ballondilatatie

Hierbij behandelen we vernauwingen van de slokdarm of de darm door een ballon op te blazen, waardoor de vernauwing open rekt.

Stenten

Bij deze behandeling plaatsen we een stent (metalen buisje) om vernauwingen in de slokdarm of de darm te verbreden. We kunnen de stenten ook gebruiken om perforaties (gaatjes) in de slokdarm of de darm af te sluiten. Stenten kunnen later worden verwijderd.

ERCP en echo-endoscopie

Deze procedures worden gebruikt bij moeilijke pancreas- en galwegaandoeningen. Voor meer informatie, zie de aparte sectie over ERCP en echo-endoscopie.

Endoscopische mucosale resectie (EMR)

Dit is de behandeling van oppervlakkige poliepen (die dus niet tot in de diepere lagen van de darm gegroeid zijn). We nemen de poliep weg met behulp van endoscopische mucosale resectie (EMR). Hierbij plaatsen we een metalen lus onder elektrische stroom rond de poliep en snijden we deze af. Als de poliep niet te groot is, kunnen we deze in één stuk wegnemen (en-bloc EMR), anders doen we dit in meerdere stukken (piecemeal EMR).

Endoscopische submucosale dissectie (ESD)

Met endoscopische submucosale dissectie (ESD) nemen we poliepen weg die  mogelijk al in de diepere lagen van de darm zijn gegroeid. We snijden millimeter per millimeter met een klein mesje onder de poliep totdat deze volledig in één stuk is weggesneden. Zo kunnen we de poliep goed bestuderen onder de microscoop om er zeker van te zijn dat deze volledig is verwijderd. 

Endoscopische intermusculaire dissectie (EID)

Endoscopische intermusculaire dissectie (EID) is gelijkaardig aan ESD, alleen snijden we nog dieper, tussen de twee spierlagen van de darm.

Endoscopische ‘full-thickness’ resecties

Met endoscopische ‘full-thickness’ resecties (eFTR) maken we een gat in de darm om letsels te verwijderen die de hele darmwand innemen. Dit gat wordt tijdens dezelfde procedure meteen gedicht. Deze techniek kan alleen worden toegepast op letsels die kleiner zijn dan 20 mm.

Perorale endoscopische myotomie (POEM)

Perorale endoscopische myotomie (POEM) is een techniek om de spierlaag van de slokdarm door te snijden. Dit kan nodig zijn bij mensen met achalasie, een aandoening waarbij de maagklep zeer nauw is en voedsel in de slokdarm blijft steken.

G-POEM

Deze techniek wordt gebruikt bij de behandeling van een vertraagde maaglediging (gastroparese) als gevolg van een te strakke maaguitgang wanneer medicatie niet helpt. Hierbij snijden we de spier van de maaguitgang door, zodat deze meer open komt te staan en voedsel sneller uit de maag kan passeren.

Z-POEM

Dit is de endoscopische behandeling van een Zenker divertikel (soort uitstulping bovenaan de slokdarm waar voedsel in blijft staan). Hierbij snijden we het tussenschot van het divertikel door.

Enteroscopie

Dit zijn endoscopische behandelingen van de dunne darm met behulp van enteroscopie.

Gastrostomie (percutane endoscopische gastrostomie)

Hierbij plaatsen we een buisje in de maag onder endoscopisch zicht, zodat voeding via dit buisje in de maag kan komen.