Artsen

dr. Magali Surmont
dr. Magali Surmont dr. Magali Surmont

dr. Magali Surmont

Staflid Maag-, darm, en leverziekten
Geconventioneerde zorgverstrekker

Specialisatie

  • Proctologie en bekkenbodempathologie met bekwaamheid in High-Resolution Anoscopy
  • Ingrepen ter hoogte van de anus onder lokale en algemene verdoving
  • Functionele maagdarmaandoeningen zoals constipatie, fecale incontinentie, prikkelbare darm, chronische diarree en functionele dyspepsie
  • Functiemetingen zoals slokdarm- en anorectale manometrie, pH/impedantiemetingen, lactose en fructose ademtesten

Over dr. Magali Surmont

Dr. Surmont studeerde aan de Universiteit Gent en werd opgeleid tot gastro-enteroloog aan de Vrije Universiteit Brussel. Daarnaast behaalde ze het Diplôme Inter-Universitaire Proctologie médico-chirurgicale aan Université de Rennes in 2021 onder het stagemeesterschap van Prof. L. Abramowitz (Parijs). Ze is gecertificeerd als LEIFarts.

Dr. Surmont stuurt de multidisciplinaire Bekkenbodemkliniek aan in het UZ Brussel. Dit is een intensieve samenwerking tussen gastro-enterologie, abdominale heelkunde, urologie, gynaecologie, radiologie, dermatologie en kinesitherapie die streeft naar de beste zorg voor patiënten met bekkenbodemproblemen.

Ze doet actief wetenschappelijk onderzoek in de domeinen van de proctologie, anale infecties met humaan papillomavirus en functionele gastro-enterologie. Ze is auteur van verschillende peer-reviewed publicaties en spreekt regelmatig op gespecialiseerde congressen. Dokter Surmont is actief bestuurslid van de Vlaamse Vereniging voor Gastro-Enterologie (VVGE). Daarnaast is zij ook bestuurslid en secretaris van de Jonge Vlaamse Vereniging voor Gastro-Enterologie (jong-VVGE). Verder is ze bestuurslid en penningmeester van Belgian Society of Neurogastroenterology and Motility (BSNM). Zij is ook lid van International Anale Neoplasia Society (IANS), Société Nationale Française de Colo-Proctologie (SNFCP), European Society of Coloproctology (ESCP) en International Papillomavirus Society (IPVS). Tot slot is ze is lid van de algemene vergadering van BruPrev. Zij organiseren programma’s voor opsporing en preventie van kanker in Brussel.


Arts-specialisten in opleiding

In een universitair ziekenhuis kunnen ervaren arts-specialisten worden bijgestaan door arts-specialisten in opleiding (ASO). Dat zijn afgestudeerde artsen die zich verder specialiseren.

Wat betekent dat voor u?