Consultatie bij een arts-geneticus

De arts, een klinisch geneticus (of erfelijkheidsdeskundige), gaat na of de voorwaarden voldaan zijn om een PGT-test te kunnen ontwikkelen. Zij zal ook de bestaande onderzoeksresultaten doornemen van uzelf, uw partner en van familieleden.

Als u in aanmerking komt voor de behandeling, spreekt u aansluitend met de PGT-coördinator en/of een sociaal-verpleegkundige.

Wat kan u zelf doen om deze consultatie efficiënt te laten verlopen?

  • Breng zoveel mogelijk informatie mee over de genetische aandoening, zoals resultaten van genetische testen en brieven van artsen.
  • Andere informatie die u de PGT-kliniek kan bezorgen of die samen in kaart gebracht zullen brengen:
    • De medische familiestamboom van minstens twee generaties, maar beter vier: uw eigen generatie (met eventuele broers en zussen), die van uw ouders, die van uw al geboren kinderen en eventueel die van uw grootouders
    • De naam en geboortedatum van familieleden met de genetische aandoening
    • Eventuele klinische en/of genetische verslagen van de familieleden die de aandoening hebben

Aanvraag voor bloedanalyses

Na afloop van de consultatie krijgt u aanvragen mee voor bloedanalyses, voor u/julliezelf en eventueel voor uw familieleden.

  • Uw/jullie bloedafnames worden in UZ Brussel uitgevoerd. Ook de analyse ervan gebeurt doorgaans binnenshuis.
  • Familieleden van wie een bloedanalyse nodig is, kunnen bij de huisarts terecht voor de bloedprik en bij een extern labo voor de analyse. De huisarts bezorgt de PGT-kliniek dan de resultaten.