Medisch Begeleide Voortplanting (MBV) bij PGT: ICSI

Planning en start behandeling

Uw PGT-behandeling kan pas in de planning van de kliniek opgenomen worden wanneer de PGT-test klaar is én de behandeling werd ingepland. Er moet m.a.w. een datum vastgelegd zijn waarop u mag starten met de inname van medicatie voor ovariële stimulatie.

De startdatum wordt doorgaans vastgelegd tijdens het gesprek met de counselor of bij de fertiliteitsgynaecoloog. Is dat niet gebeurd, dan moet u de startdatum afspreken in overleg met de planningscoördinator van het BrusselsIVF.

U moet op de afgesproken dag starten, dit om u de best mogelijke behandeling te kunnen bieden. Als u om de één of andere reden de start mist, dan moet de behandeling uitgesteld worden en opnieuw ingepland.

De behandeling: IVF/ICSI

Bij in-vitrobevruchting wordt de eicel niet in de eileider bevrucht door de zaadcel, maar buiten het lichaam van de vrouw, in een schaaltje in het laboratorium (‘in vitro’ betekent ‘in glas’). Bij PGT wordt altijd ICSI als bevruchtingstechniek gebruikt, d.w.z. dat in elke eicel één zaadzel wordt geïnjecteerd.

IVF/ICSI in een notendop:

  1. Stimulatiekuur
  2. Eicelpick-up
  3. Bevruchting van de eicellen in het labo
  4. Embryotransfer
  5. Invriezen van embryo's
  6. Opvolging van een eventueel zwangerschap

Een volledige en meer gedetailleerde beschrijving van de behandeling vindt u op de website van het BrusselsIVF van het UZ Brussel.