Geïnformeerde toestemmingen

Aan het begin van een PGT-behandeling wordt u gevraagd om een aantal beslissingen te nemen en schriftelijk uw toestemming te geven. Dat gebeurt via een aantal contracten:

  • De toestemming voor PGT
  • De toestemming voor medisch begeleide voortplanting
  • De beslissing over de bestemming van boventallige embryo’s
  • De toestemming voor wetenschappelijk onderzoek met gebruik van menselijke geslachtscellen (eicellen of zaadcellen) en embryo’s
  • In voorkomend geval: de toestemming voor het gebruik van donorsperma

Met de ondertekening van elk contract geeft u (en uw partner) te kennen dat u voor de start van de behandeling uitgebreid geïnformeerd bent over alle medische aspecten van de behandeling en dat die informatie voldoende was om uw weloverwogen beslissing op te baseren.

Elke beslissing die u neemt, kan u later nog herzien, maar dat moet altijd schriftelijk gebeuren. Hebben jullie het oorspronkelijke toestemmingsformulier als paar ondertekend, dan moeten jullie alleen de gewijzigde beslissing ondertekenen.