Veiligheid PGT

Bij PGT worden voorzichtig één en soms twee of zelfs meer cellen uit een acht- of meercellig embryo verwijderd. Het embryo blijft na de ingreep in de regel ongeschonden en ontwikkelt zich normaal verder.

Wereldwijd en eigen onderzoek leiden momenteel tot de volgende conclusies:

  • Uit de postnatale opvolging van de eerste 1.000 baby’s die aan het UZ Brussel geboren zijn na een PGT-behandeling, blijkt dat bij de geboorte de grote meerderheid gezond is. In de regel zijn ze ten minste even gezond als baby’s geboren na een ‘gewone’ IVF, al dan niet met ICSI.  Van deze baby’s heeft het Centrum voor Medische Genetica (CMG) er driehonderd gezien op tweejarige leeftijd. In vergelijking met evenveel ICSI-baby’s en baby’s geboren na natuurlijke conceptie zijn ze even gezond en vertonen ze een vergelijkbare ontwikkeling.
     
  • Gegevens uit het PGT-consortium van ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology) bevestigen dat de gezondheid van pasgeboren PGT-kinderen vergelijkbaar is met die van ICSI- en IVF-kinderen. De uitvoering van een embryobiopsie blijkt dus geen verhoogd risico op misvormingen met zich mee te brengen.

Verdere follow-upstudies blijven echter nodig, zeker op lange termijn. Aan alle paren die zwanger worden via een PGT-behandeling wordt dan ook gevraagd om met hun baby(‘s) deel te nemen aan het follow-upprogramma van het CMG.