Embryotransfer

De embryo’s die genetisch gezond en van goede morfologische kwaliteit zijn, komen in aanmerking voor plaatsing in de baarmoeder, de embryotransfer. Deze ingreep gaat gepaard met een korte ziekenhuisopname.

Twee opties:

  • Na de embryobiopsie op dag drie:

    • Ofwel wordt/worden één of twee geselecteerde embryo(’s) geplaatst in de lopende cyclus en worden de boventallige embryo’s ingevroren.
    • Ofwel worden alle embryo’s ingevroren voor geplaatst in een latere, niet-gestimuleerde cyclus.
  • Na de embryobiopsie op dag vijf:

    • Alle embryo’s worden ingevroren voor plaatsing in een latere, niet-gestimuleerde cyclus.

Lees verder onder de foto.

Welke embryo’s

Alleen embryo’s die na de genetische analyse normaal zijn bevonden, worden geplaatst.

Embryo’s die abnormaal zijn bevonden of waarover de genetische analyse niet voldoende informatie geeft, komen niet in aanmerking voor plaatsing. In het uitzonderlijke geval dat een dergelijk embryo toch wordt geplaatst, tekent u daarvoor een apart toestemmingscontract.

Hoeveel embryo’s?

Er worden één of twee, en soms drie, niet-aangetaste embryo’s teruggeplaatst in de baarmoeder.

Dat aantal is gebonden aan wettelijke voorschriften. Bepalende factoren zijn uw leeftijd (van de vrouw) en de vraag over de hoeveelste behandelingscyclus het gaat. Maar, ook de kwaliteit en de genetische status van de embryo’s spelen uiteraard een rol, evenals het aantal beschikbare embryo’s.
 

Volgende stap: embryo's invriezen >