Informatiegesprek met de fertiliteitscounselor

De fertiliteitscounselor overloopt met u het voorgeschreven behandelingsschema. Ook de juridische en praktische aspecten van de PGD-behandeling komen aan bod, zodat u voldoende geïnformeerd de nodige contracten kan ondertekenen.

Omwille van deze focus op de praktische gang van zaken vindt het counselorsgesprek best zo kort mogelijk voor de eigenlijke behandeling plaats.

< Terug