Opvolging van eventuele zwangerschap

Ongeveer twaalf dagen na de embryotransfer wordt een bloedonderzoek uitgevoerd voor een zwangerschapstest. U kan die bloedafname laten uitvoeren in de PGT-kliniek of door uw huisarts en de analyse door een laboratorium van zijn of haar keuze. In dat laatste geval moet u de PGT-kliniek dan wel het resultaat bezorgen.

Na ongeveer twee weken weet u m.a.w. of een geplaatst embryo zich heeft genesteld in de baarmoeder en u dus zwanger bent.

U bent niet zwanger…

Dan krijgt u een opvolgingsafspraak bij de fertiliteitsgynaecoloog voor een analyse van uw behandeling en om verdere onderzoeks- en behandelingsmogelijkheden te bespreken.

U bent zwanger …

Dan wordt nog een echografische controle voorzien, zes à zeven weken na de embryotransfer. Ook deze controle kan u elders laten doen, maar opnieuw is het belangrijk dat u de PGT-kliniek de resultaten bezorgt.

Daarna wordt nog een consultatie in de PGT-kliniek voorzien om uw zwangerschap te bespreken. Dan wordt meteen beproken of u ter controle een prenatale diagnose wenst (NIPT, vlokkentest of vruchtwaterpunctie).
 

< Terug naar overzicht