Voortraject PGT

1. Contacteer de PGT-coördinator

Wilt u op consultatie komen met het oog op een eventuele PGT-behandeling, dan stuurt u best een e-mail naar embryotesting@uzbrussel.be. Zo komt u terecht bij de PGT–coördinator.

Vemeld in uw mail of voeg eraan toe:

  • Jullie volledige naam, geboortedata en adres(sen)
  • Een korte beschrijving van de aandoening en uw medische voorgeschiedenis
  • Kopieën van genetische rapporten waarover u eventueel al beschikt
  • Voor buitenlandse paren: een kopie van de identiteitskaart van beide partners

Zodra de PGT-kliniek over voldoende gegevens beschikt, nodigen het jullie uit in de PGT-kliniek.

2. Voorbereidende consultaties

Elke PGT-behandeling begint met twee consultaties (soms drie), bij:

Zijn alle beoordelingen positief, dan verzamelt de PGT-kliniek de nodige bloedstalen om een PGT-test te ontwikkelen voor de genetische analyse van de embryo’s.

Verplaatsingen voor de voorbereidende consultaties

Voor Belgische patiënten zijn er minstens twee ziekenhuisbezoeken voorzien voor de behandeling kan starten.

Voor buitenlandse of veraf wonende patiënten proberen we het aantal verplaatsingen te beperken en de consultaties zoveel mogelijk te bundelen. Het gesprek met de counselor heeft daarom plaats bij het eerste bezoek aan onze kliniek. Verder wordt telefonisch of per e-mail afgesproken.
 

Volgende stap: ontwikkeling PGT-test >