Stimulatiekuur

Uw natuurlijke menstruatiecyclus wordt tijdelijk vervangen door een medisch gecontroleerde. Tevens krijgt u hormonen toegediend om de eierstokken te stimuleren. De bedoeling is om zo veel mogelijk eicellen tot ontwikkeling te brengen.

!!! Instructies goed volgen

Tijdens de IVF-behandeling bestaat een klein risico op ovariële hyperstimulatie, waarbij zich vocht ophoopt in de buikholte. Soms is hospitalisatie nodig om dit probleem te behandelen. 
We vragen u dan ook met aandrang om nauwgezet de instructies van de fertiliteitsarts en de dagelijkse patiëntenmonitoring (DM) op te volgen. Die equipe streeft er immers naar om tot een maximaal aantal kwalitatief goede eicellen te komen met een minimaal risico op ovariële hyperstimulatie. 

!!! Vermijd een spontane zwangerschap

Als PGT-patiënt werd u bij de start van de testontwikkeling al gevraagd om geen onbeschermde seksuele betrekkingen meer te hebben. Daarmee wil de PGT-kliniek vermijden dat u spontaan zwanger zou worden, zonder dat het embryo genetisch getest kan worden. Dat verzoek geldt in nog sterkere mate in deze ‘gestimuleerde’ periode: van de week voor tot één week na de eicelpick-up wordt u gevraagd om in geen geval onbeschermd te vrijen.
 

Volgende stap: eicelpick-up >