Slaagkans PGT

Wat kan u zelf doen om de slaagkans te verhogen?

Er zijn een aantal zaken die u – en dan spreken we vooral over de vrouw – kan doen om de goede afloop van uw behandeling te bevorderen:

 • U start best meteen met de inname van foliumzuurpillen. Dat voedingssupplement vermindert in grote mate het risico op een open rugje of gespleten lip/verhemelte bij de baby.
 • Rookt u? Dan is het absoluut aan te bevelen dat u stopt met roken voor u aan de behandeling begint en dat u de rookstop in geval van zwangerschap uiteraard volhoudt.
 • Heeft u overgewicht? Als u de overtollige kilo’s van tevoren probeert kwijt te raken, verhoogt u de slaagkans van uw behandeling.
 • Zodra u overweegt om zwanger te worden, onthoudt u zich best van alle alcoholgebruik. Daarmee beschermt u het prille embryo en de baby tegen een mogelijk risico op FAS, het foetaal alcoholsyndroom.

Op zoek naar meer tips? Lees zeker de brochure 'Wat kan je zelf doen? Gezondheidstips bij kinderwens'.

Wat is de slaagkans van PGT?

De uiteindelijke slaagkans is afhankelijk van verschillende factoren:

 • Bij ICSI wordt elke eicel in het schaaltje geïnjecteerd met één zaadcel. Met deze techniek raakt ongeveer negentig procent van de verzamelde eicellen bevrucht. Die ontwikkelen zich tot een embryo.
 • Sommige embryo’s overleven evenwel de wegneming van één of twee tot meerdere cellen niet.
 • Daarnaast zijn er embryo’s die de genetische aandoening dragen en dus niet in aanmerking komen voor terugplaatsing.
 • Ook lukt bij sommige embryo’s de diagnose niet en zijn sommige morfologisch niet goed genoeg om terug te plaatsen.
 • Tot slot nestelt een ICSI-embryo zich niet altijd in de baarmoeder: niet elke plaatsing resulteert daarom in een zwangerschap.

Al met al bedraagt de kans dat u na een PGT-behandeling bevalt van een baby gemiddeld twintig tot veertig procent.

Het is echter moeilijk om een algemeen geldende uitspraak te doen want de slaagkans verschilt sterk van individu tot individu. Ze wordt onder meer beïnvloed door:

 • Uw leeftijd (die van de vrouw)
 • Het aantal verkregen eicellen
 • De kwaliteit van het/de teruggeplaatste embryo(‘s)
 • De aard van de genetische afwijking

Uw individuele slaagkans wordt daarom besproken tijdens de consultatie met de geneticus en fertiliteitsgynaecoloog.