Betrouwbaarheid PGT

PGT is een zeer betrouwbare diagnosetechniek, met een minimaal risico op valse diagnose (<1%).

U kan een controlediagnose laten uitvoeren via een prenatale test (NIPTvlokkentest of vruchtwaterpunctie) tijdens uw zwangerschap. Tegelijk kan het Centrum Medische Genetica (CMG) van het UZ Brussel met nog meer zekerheid bepalen of de foetus de onderzochte aandoening al dan niet heeft. Op dat ogenblik kan het CMG ook eventuele andere problemen opsporen, zoals bv. het syndroom van Down. Een NIPT kan enkel een teveel of tekort aan chromosomaal materiaal opsporen. Voor overige genetische afwijkingen moet een invasief prenataal onderzoek uitgevoerd worden. Jammer genoeg houdt een invasief prenataal onderzoek ook een klein risico in (een half tot één procent) op een miskraam.

Daarnaast biedt het CMG in vele, maar niet in alle gevallen, de mogelijkheid om na de geboorte van de baby een controlediagnose te laten uitvoeren.