Ergotherapeuten

Karen De Roover
Karen De Roover Karen De Roover

Karen De Roover

Ergotherapeut

Specialisatie

  • Comprehensive geriatric assessment
  • Dementievriendelijk wonen
  • Diagnostiek neurocognitieve aandoeningen
  • Geheugenhulpmiddelen
  • Geheugenrevalidatie

Over Karen De Roover

Karen De Roover behaalde haar diploma in de ergotherapie aan de Arteveldehogeschool Gent in 2014. Nadien startte ze als ergotherapeut in het UZ Brussel op de dienst Geriatrie. Ze is werkzaam binnen het zorgprogramma geriatrie en maakt deel uit van het multidisciplinair team dat instaat voor diagnostiek van neurocognitieve aandoeningen. Binnen het daghospitaal Geriatrie is ze ook betrokken bij multidisciplinaire programma's Vallen en Instabiliteit, Osteoporose, Incontinentie en (oncologische) Comprehensive geriatric assessment.

Bijkomend maakt Karen De Roover deel uit van de RIZIV-geconventioneerde geheugenkliniek, een samenwerking tussen Geriatrie en Neurologie. Hierbij worden thuiswonende personen met een diagnose van neurocognitieve aandoeningen en hun mantelzorgers ondersteund.

Wetenschappelijk onderzoek

  • Een DEMentieVriendelijke Omgeving voor Thuiswonende Ouderen met dementie. De ontwikkeling van de DEM-VOTO. Jaarboek Ergotherapie; 2018 jun. Acco
  • Ergotherapie bij thuiswonende personen met dementie. Wat is de taal van de ergotherapeut? Jaarboek Ergotherapie; 2018 jun. Acco
  • Screeningstool VOTO-DEM: Veiligheid Opsporen bij Thuiswonende Ouderen met Dementie. 2016 jun.