Klinische chemie

Het laboratorium Klinische chemie is een medico-technische dienst met een ondersteunende maar essentiële functie ten dienst van artsen, patiënten en paramedici in het UZ Brussel en daarbuiten. Klinische chemie is een discipline van de laboratorium-geneeskunde die scheikundige ontledingen verricht op diverse lichaamsvochten (vooral bloed) met de bedoeling artsen bij te staan om de diagnose bij een grote waaier aan ziektetoestanden te bevestigen, te weerleggen of te voorspellen.

Tevens kan naargelang het geval, de evolutie van de aandoening, de efficiëntie van de behandeling of het risico op complicaties of sterfte geobjectiveerd worden. De aangeboden waaier aan ontledingen, de belangrijkste richtlijnen voor monstername, en de organisatie van de laboratoriumactiviteit kunnen zowel van binnen als van buiten het ziekenhuis geconsulteerd worden via een elektronisch beschikbare laboratoriumgids.

De klinisch biologen van de dienst zijn verantwoordelijk voor:

  • Het geven van advies aan collega's in verband met interpratie van resultaten, effectief testgebruik en aanvragen van eventuele onderzoeken.
  • Het op vaste basis verzorgen van adviezen in verband met doseringen van bepaalde medicaties, intoxicaties en het opsporen en opvolgen van metabole aandoeningen.
  • De bloedafname, de ontvangst en triëring van patiëntenmonsters, de afspraken voor zweettesten, de goede werking van electronische gegevensverkeer i.v.m. laboresultaten en de werking van meettoestellen die naast het bed van de patiënt gebruikt worden (point-of-care testing).
  • De evaluatie en implementatie van nieuwe technieken, die een steeds betere en snellere dienstverlening moeten helpen waarborgen.
  • Een gestructureerde samenwerking met onder andere diabetologen, pediaters, endocrinologen en gynaecologen, die bijdragen tot het vertalen van onderzoeksresultaten in nieuwe ontwikkelingen en innovatieve klinische studies en behandelingen in het ziekenhuis.