Microbiologie en ziekenhuishygiëne

De microbiologen verstrekken advies betreffende de diagnostiek, de behandeling en de preventie van infectieziekten en hebben in dit verband dagelijks contact met de clinici van de verschillende medische departementen. Ze spelen ook een belangrijke rol in de antibioticabeleidsgroep van het ziekenhuis.

Netwerk van peillaboratoria WIV

Het laboratorium maakt deel uit van het netwerk van peillaboratoria van het Wetenschappelijk Instituut voor de Volksgezondheid (WIV). Het laboratorium voert in dit kader ook referentieactiviteiten uit. 

Ziekenhuishygiëne

Voor ziekenhuishygiëne voert het laboratorium fenotypische en genotypische typeringstechnieken uit op relevante nosocomiale pathogenen. De organisatie van de overige activiteiten van de eenheid ziekenhuishygiëne berust bij het team Infectiepreventie.

Dit team rapporteert aan het comité voor ziekenhuishygiëne. Het takenpakket van het ziekenhuishygiëneteam omvat:

  • Het toezicht op de isolatie van patiënten
  • De surveillance van ziekenhuisinfecties
  • De coördinatie van acties bij clusters of epidemieën van deze infecties

Daarnaast worden richtlijnen in verband met ziekenhuishygiëne ontwikkeld, geïmplementeerd en opgevolgd volgens nationale en internationale normen.